Provoz a řád letiště

Návštěvní řád modelářského stadionu.

Modelářský stadion Modelklubu Hradec Králové sestává ze tří asfaltových kruhů, oplocených plotem z pletiva, příjezdné asfaltové silnice, přilehlých tří budov a travnatých ploch. Celý areál je pak obehnán pletivovým plotem, vyjma východní strany, kde hranici tvoří ochranný protipovodňový val.

Pro bezpečnost osob, pohybujících se v prostoru modelářského stadionu, se v souladu se zákonem „ O podpoře sportu č 274/2008 Sb.“ vydávají tato pravidla:

  1. Oplocené asfaltové kruhy slouží k provozování modelářské činnosti členů Modelklubu a jejich hostů. Ostatním osobám je na tyto plochy vstup zakázán. Pokud tento příkaz poruší, činí tak na vlastní riziko a Modelklub nenese za takové jednání odpovědnost.
    (V souladu se zákonem mohou být vykázáni i za spolupráce s Policií České republiky.)
  2. Travnaté plochy uvnitř areálu letiště Modelklubu jsou volně přístupné široké veřejnosti a návštěvníci by se zde měli chovat stejně, jako ve veřejném parku. V celém areálu platí zákaz vstupu psů na volno. Psi se mohou v areálu pohybovat pouze na vodítku drženém majitelem nebo pověřenou osobou!
  3. Pro členy Modelklubu a jejich hosty je vypsán tento tréninkový rozvrh:
    1. v měsících březnu až říjnu lze trénovat a provádět modelářskou činnost v areálu Modelklubu v době od 8.00 hod do 20.00 hod., v neděli a svátky od 9.00 hod do 20.00 hod
    2. v měsících říjen až únor lze trénovat v době od 9.00 hod do 17.00 hod.
  4. Provozování modelářské činnosti lze provádět pouze v souladu s bezpečnostními předpisy, platnými v Sportovních pravidlech FAI nebo Národních pravidlech pro modeláře a obecných pravidel pro bezpečné chování občanů.

Tento návštěvní řád byl projednán a schválen na členské schůzi Modelklubu 18.listopadu 2008 a je vyvěšen na budově Modelklubu.
 
Vladimír Tomek
předseda Modelklub Hradec Králové